วิสัยทัศน์  อบต.ทุ่งยาว
 
ทุ่งยาวน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำพาชีวิตพอเพียง  ฟังเสียงประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ :0-7520-8037 แฟกซ์ : 0-7520-8037 ต่อ 105
Copyright © 2006 - 2011 WWW.THUNGYAO.GO.TH : All rights reserved.