กิจกรรม : ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งยาว
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 13.30 - 14.15 น นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดตรังทุกหน่วย ประกอบด้วยยุติธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งยาว  เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำและรับฟังปัญหากับข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ จากคณะกรรมการศูนย์ และที่ปรึกษา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 45 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**