ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
  รายละเอียด :

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน