ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดอบต.และวิศวกรโยธา
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1.รองปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2.วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา 
ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 075-208248 ,097-9464519
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน