ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดอบต.และวิศวกรโยธา
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดังนี้

1.รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

2. วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 075-208248 , 097-9464519

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน