ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมกีฬา อบต.ทุ่งยาว ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 พบกับการแข่งขันฟุตบอล7คน วอลเลย์บอล เปตอง และตะกร้อวง ฯลฯ
3
10 มี.ค. 2563
2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 พ.ย. 2562
3 แผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 - 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 พ.ย. 2562
4 สรุปสาระสำคัญ คำปฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 ต.ค. 2562
5 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ก.ย. 2562
6 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 ก.ย. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง งดการเก็บและขนขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
18
17 ก.ย. 2562
8 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ส.ค. 2562
9 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดอบต.และวิศวกรโยธา
41
05 มิ.ย. 2562
10 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 เม.ย. 2562
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
29
18 เม.ย. 2562
12 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้องกันการจมน้ำของ อบต.ทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 เม.ย. 2562
13 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 มี.ค. 2562
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 มี.ค. 2562
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การยกเลิกและรื้อถอนบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 ก.พ. 2562
16 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
28
11 ก.พ. 2562
17 ประชาสัมพันธ์ในการลงคะแนนเสียงโหวดโครงการเน็ตประชารัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ก.พ. 2562
18 ประชาสัมพันธ์การขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.พ. 2562
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 ก.พ. 2562
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10