ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 พ.ค. 2564
2 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับ 5/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 พ.ค. 2564
3 สมัครเป็นจิตอาสาทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลภาคสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 พ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 พ.ค. 2564
5 ไม่มองข้าม 5 จุด หยุดโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 พ.ค. 2564
6 กินผัก-ผลไม้แบบไหน? ปลอดภัย COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 พ.ค. 2564
7 งานแถลงข่าวเปิดตัว แอปฯ คุ้มครองเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
14 พ.ค. 2564
8 แผ่นพับ mobile app _คุ้มครองเด็ก_ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
14 พ.ค. 2564
9 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
14 พ.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 เม.ย. 2564
11 เมื่อประชาชนได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ ต้องทำอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 มี.ค. 2564
12 ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการดูแลพื้นที่เสี่ยง – ควบคุมไฟป่าหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 มี.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์...ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 มี.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
26 ต.ค. 2563
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 ต.ค. 2563
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
28 ก.ย. 2563
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับเงินเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
23 ก.ย. 2563
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับเงินเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 ก.ย. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
23 ก.ย. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับเงินเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12