ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ม.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ม.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ธ.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 พ.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์...ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 พ.ย. 2564
6 แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
15 ต.ค. 2564
7 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ส.ถ.1/1 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
06 ต.ค. 2564
8 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ผ.ถ.๑/๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 ต.ค. 2564
9 ประกาศ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ต.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วน เรื่อง การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ต.ค. 2564
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ก.ย. 2564
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ก.ย. 2564
13 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ก.ย. 2564
14 ประกาศสัมพันธ์...องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวแจ้งประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ก.ย. 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
16 ก.ย. 2564
15 บทความ อ.36/2564 เรื่อง ขอประเมินใหม่นะ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
09 ก.ย. 2564
16 บทความ อ.37/2564 เรื่อง ใครประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา ดาวน์โหลดเอกสาร
60
09 ก.ย. 2564
17 บทความ อ.38/2564 เรื่อง ข้อมูลประกันสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 ก.ย. 2564
18 บทความ อ.39/2564 เรื่อง กลัวผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านครับ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
09 ก.ย. 2564
19 บทความ อ.40/2564 เรื่อง ขอดูคะแนนสอบของตัวเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 ก.ย. 2564
20 บทความ อ.31/2564 เรื่อง เสียภาษีเท่าไหร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
26 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14