ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
26 ต.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ก.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ส.ค. 2563
4 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
48
14 ก.ค. 2563
5 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
81
23 เม.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของ อบต.ทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 เม.ย. 2563
7 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมกีฬา อบต.ทุ่งยาว ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 พบกับการแข่งขันฟุตบอล7คน วอลเลย์บอล เปตอง และตะกร้อวง ฯลฯ
69
10 มี.ค. 2563
8 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 พ.ย. 2562
9 แผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 - 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
27 พ.ย. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 ต.ค. 2562
11 สรุปสาระสำคัญ คำปฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ต.ค. 2562
12 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
18 ก.ย. 2562
13 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
18 ก.ย. 2562
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง งดการเก็บและขนขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
56
17 ก.ย. 2562
15 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 ส.ค. 2562
16 ประชาสัมพันธ์ /รณรงค์และส่งเสริมรักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
12 ก.ค. 2562
17 ฐานข้อมูลทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
02 ก.ค. 2562
18 แผ่นพับฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
76
02 ก.ค. 2562
19 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านในตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 ก.ค. 2562
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10