ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
33
23 เม.ย. 2563
2 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมกีฬา อบต.ทุ่งยาว ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 พบกับการแข่งขันฟุตบอล7คน วอลเลย์บอล เปตอง และตะกร้อวง ฯลฯ
28
10 มี.ค. 2563
3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 พ.ย. 2562
4 แผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 - 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 พ.ย. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
11 ต.ค. 2562
6 สรุปสาระสำคัญ คำปฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ต.ค. 2562
7 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 ก.ย. 2562
8 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ก.ย. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง งดการเก็บและขนขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ก.ย. 2562
10 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ส.ค. 2562
11 ฐานข้อมูลทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 ก.ค. 2562
12 แผ่นพับฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ก.ค. 2562
13 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านในตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ก.ค. 2562
14 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดอบต.และวิศวกรโยธา
11
05 มิ.ย. 2562
15 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดอบต.และวิศวกรโยธา
54
05 มิ.ย. 2562
16 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 เม.ย. 2562
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 เม.ย. 2562
18 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้องกันการจมน้ำของ อบต.ทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 เม.ย. 2562
19 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 มี.ค. 2562
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10